DAO TAO JDPAINT

Đào tạo thiết kế gia công mẫu phù điêu hoàn chỉnh jdpaint

Chương trình gồm cả phần thiết kế và gia công mẫu, bạn có thể làm được ngay công việc thực tế sau khi kết thúc khóa học, đồng thời được giảng viên của trung tâm chúng tôi hỗ trợ trong quá trình làm việc sau này. Người học sẽ được học thiết kế từ phần […]